• Vitajte v Domove sociálnych služieb Borský Svätý Jur
#

Služby a starostlivosť

DSS Borský Svätý Jur poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia

#

Záujmová činnosť

DSS Borský Svätý Jur zabezpečuje voľnočasové aktivity pre prijímateľov sociálnej služby, ale aj pre ich rodinných príslušníkov

#

Manažérstvo kvality

V DSS Borský Svätý Jur budujeme od roku 2019 systém manažérstva kvality podľa medzinárodnej normy ISO 9001:2015

Vitajte v DSS Borský Svätý Jur

Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure je zariadenie s celoročným pobytom, ktoré poskytuje komplexné sociálne služby momentálne 50 prijímateľkám sociálnej služby s rôznymi psychiatrickými diagnózami, psychickým ochorením alebo mentálnou retardáciou rôzneho stupňa s kombináciou zmyslových a telesných postihnutí.

Poskytujeme štandartné služby ako ubytovanie, stravovanie, ošetrovateľskú starostlivosť. Taktiež zabezpečujeme pracovnú terapiu na rozvíjanie záujmových činností, liečebnú telesnú výchovu, sociálno-rehabilitačný proces. Klienti sa môžu zúčastniť na športových, kultúrnych a rekreačných akciách, ktoré pre nich organizujeme.

Prevádzku celého zariadenia zabezpečuje kolektív 34 zamestnancov, z toho je 20 odborných zamestnancov.

DSS v Borskom Sv. Jure je rozpočtovou organizáciou v pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja.

Zo života DSS Borský Svätý Jur

Taliansko, Lido di Jesolo - jún 2019
 Publikované: 28.6.2019,  Zobrazené: 1 x
Maškarný ples 2019
 Publikované: 20.6.2019,  Zobrazené: 11 x
Dňa 05.03.2019 sa v DSS Borský Svätý Jur tradične konal maškarný ples. Dievčatá si vyrobili krásne masky, ktoré mohli ukázať pozvaným hosťom z iných zariadení. Bol to deň plný zábavy....
Výlet Milotice september 2018
 Publikované: 14.6.2019,  Zobrazené: 32 x
Majáles máj 2019
 Publikované: 31.5.2019,  Zobrazené: 0 x